Publicatii stiintifice


Central pentru Educatie, Dezvoltare si Cercetare “Amfiteatru” - CEDCA este editor si furnizor de continut pentru publicatii stiintifice indexate in baze de date internationale si prezente in numeroase biblioteci din tara si din strainatate:INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESPONSIBLE TOURISM


Este o publicație stiintifica care doreste sa ofere, prin intermediul lucrărilor științifice integrate, informatii cu privire la conceptul de turism responsabil, principiile acestuia si oportunitatea implementarii acestei abordari in turismul romanesc si international.

IJRT include lucrări științifice prezentate la Forumul Internațional pentru turismul responsabil și alte manifestări științifice, lucrări care au trecut etapa de peer-review și au fost dezbătute in cadrul evenimentelor de profil, considerate a fi lucrări științifice importante pentru înțelegerea și dezvoltarea turismului responsabil.

IJRT isi stabileste drept obiectiv sa devina un jurnal de referință în domeniu, fiind prima inițiativă de acest gen din România. Publicatia este difuzata exclusiv online și apare cu o frecventa trimestriala.Jurnalul include informatii privind semnificația turismului responsabil și ofera solutii practice pentru dezvoltarea potențialului turistic prin conservarea si valorificarea identității culturale și sociale, a mediului natural și antropic, elemente integrate în turism responsabil, împreună cu o educație adecvată în domeniu.

Jurnalul este inclus în următoarele baze de date internaționale: RePEc, Econ Papers, EBSCO, CABI, Index Copernicus, CIRET și getCITED International.

VOLUME IJRT


INTERNATIONAL JOURNAL FOR HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT


Este o publicație care își propune să ofere, prin intermediul lucrărilor științifice, o mai bună înțelegere a rolului capitalului uman în cadrul societății bazate pe cunoaștere și în cadrul organizatiilor publice sau private. IJHCD vizeaza reliefarea prin demersul stiintific a importantei capitalului uman ca forță principală de dezvoltare economică și socială și a necesitatii educatiei continue. IJHCD isi propune sa creeze o platformă de comunicare pentru concepte și practici internaționale de succes, reunind experți din România și întreaga lume.

IJHCD va include lucrări științifice prezentate la Conferința Internațională pentru Dezvoltarea Capitalului Uman care au trecut etapa de peer-review și au fost dezbătute în cadrul Conferinței, considerate a fi documente importante pentru intelegerea si dezvoltarea acestora domeniu.

IJHCD intenționează să devină un jurnal de referință în domeniu, fiind prima inițiativă de acest gen din România. Publicatia de tip open access apare cu o frecventa semestriala.

Jurnalul este inclus în următoarele baze de date internaționale RePEc, Econ Papers, ProQuest și getCITED International Baza de date.

VOLUME IJHCD

INTERNATIONAL JOURNAL FOR PUBLIC MANAGEMENT AND POLITIC DEVELOPMENT


Este o publicație care doreste sa ofere solutii practice si modele de organizare si functionare a sistemului public si politic subliniind rolul capitalului uman in evolutia acestor sisteme.

IJPM include lucrări științifice prezentate la Conferința Internațională pentru Management Public și Politice dezvoltare și alte manifestări științifice, lucrări care au trecut etapa de peer-review și au fost dezbătute în cadrul conferinței, considerate a fi lucrări științifice importante pentru intelegerea domeniului vizat.

Jurnalul este inclus în următoarele baze de date internaționale RePEc si Econ Papers

VOLUME IJPM