Despre CEDCA

CEDCA

Asociația pentru Cercetare, Educare și Carieră

Interesul Asociatiei CEDCA il reprezinta oamenii prin activitatile in care sunt implicati, activitati ce se grupeaza in jurul comunitatilor locale, culturii, sanatatii, in domeniul turismului si mediului.

CEDCA are experiență în implementarea proiectelor axate pe dezvoltarea capitalului uman. S-a implicat în gestionarea grupurilor țintă, a supravegheat furnizarea de instruire prin diferite programe educaționale și a participat la activități de informare și publicitate.

Obiectul principal de activitate al Asociației CEDCA este de a oferi acțiuni de sprijin pentru grupurile vulnerabile. Acestea includ programe de consiliere psihologică, acțiuni de mediere între grupurile vulnerabile și autoritățile publice, campanii de sensibilizare și organizarea de evenimente pentru susținerea persoanelor în pericol și pentru promovarea incluziunii acestora.

CEDCA desfașoară activități educaționale, de cercetare și formare profesională în domeniul științelor economice, administrative și socio-umane.
In domeniul formarii profesionale CEDCA colaboreaza cu Autoritatea Nationala pentru Calificari, cu Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic si cu alte autoritati si organisme in domeniu in vederea organizarii si desfaurarii de programme de formare continua adresate adultilor in domenii precum turism, antreprenoriat si business, educatie, industrii creative etc. Cursurile ofera participantilor posibilitatea dezvoltarii personale si profesionale in domeniile de interes pentru acestia, contribuind la cresterea eficientei la locul de munca sau oferind posibilitate integrarii pe piata muncii pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca. In colaborare cu Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar Bucuresti, CEDCA desfasoara programe de perfectionare in domeniul sanitar adresate personalului din domeniu.

In domeniul educatiei continue, CEDCA initiaza si implementeaza programme profesional stiintifice fiind si organizator de evenimente in domenii precum: turism, sanatate, administratie publica, educatie, cultura. Conferintele, forumurile, seminariile etc. organizate sub egida CEDCA vizeaza dezvoltarea unor platforme de informare, comunicare si schimb de experienta intre specialistii din tara si din strainatate din domeniile vizate.

In domeniul cercetarii, CEDCA efectueaza studii, cercetari, studii de impact, analize pentru directiile de cercetare asumate. CEDCA elaboreaza proiecte de cercetare cu finantare externa colaborand cu organizatii de cercetare din tara si din strainatate in vederea realizarii de cercetari multidisciplinare si transnationale.