MANAGER DE CALITATE A SERVICIILOR DE SĂNĂTATE

Tip curs: Certificare profesională atestată de ANMCS Domeniu curs: Sanitar Tip certificat: De absolvire Cod COR: Durata: 8 zile Număr ore alocate: 44 ore (30 ore teorie, 14 ore practică)
 Cursul este organizat de Fundația Amfiteatru, organizație certificată de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) ca furnizor de formare a personalului specializat în domeniul Managementului Calității în Sănătate in baza Ordinului Președintelui A.N.M.C.S nr. 187/15.05.2019.
Având în vedere prevederile legale privind organizarea și funcționarea structurii de management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unitaților sanitare, programul de formare este adresat personalului care desfășoară sau urmează să desfășoare activități în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate.

Pentru informații suplimentare privind organizarea și desfășurarea programului vă rugăm să vă adresați prin email la adresa cursuri@sanatateromania.ro sau reprezentanților Fundației Amfiteatru:
Mihai Grigore – mobil 0799.958.348
Lia Ciobîcă – mobil 0726.372.944

Atestarea finalizării programului de formare va fi concretizată prin Certificat de absolvire, eliberat de către Fundația Amfiteatru și recunoscut de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (A.N.M.C.S.), care conferă absolventului dreptul de a participa la activitățile de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și posibilitatea de a fi încadrat în structura de management al calității serviciilor de sănătate din unitatile sanitare.